Nyheder

Nyhedsbrev fra GHS 1. maj 2024
01-05-2024
Aktuelle nyheder og opdateringer fra foreningens bestyrelse
Læs hele nyheden
Invitation fra Visit Vesterhavet og Varde Kommune
01-05-2024
Inspirationsevent om bæredygtighed søndag den 12. maj 2024
Læs hele nyheden
Referat - generalforsamling 23. marts 2024
01-05-2024
Referat af seneste generalforsamling, som fandt sted 23. marts 2024
Læs hele nyheden
Generalforsamling 2024
09-03-2024
Lørdag den 23. marts afholder GHS årets generalforsamling
Læs hele nyheden
Status - nye affaldsordninger
14-01-2024
DIN Forsyning udsendte kort før årsskiftet en status vedr. den nye affaldsordning, som træder i kraft i 2024
Læs hele nyheden
Nyhedsbrev fra GHS 31. december 2023
13-01-2024
Aktuelle nyheder og opdateringer fra bestyrelsen
Læs hele nyheden
Sommerhusgrundejerne i Varde Kommune går sammen
05-11-2023
Lørdag den 16. september stiftede 12 sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune foreningen med det mundrette navn "Foreningen af sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune", i daglig tale blot "Sammenslutningen"
Læs hele nyheden
Forsvaret i frontalangreb på fredningsforslag
05-11-2023
Forsvaret skyder fredningsforslaget vedr. Lyngbos Hede ned
Læs hele nyheden
Supersommerhuse
05-11-2023
Supersommerhuse muliggøres i ny udstykning i Henneby
Læs hele nyheden
Partshøring
05-11-2023
Partshøringssvar i tilknytning til ansøgning om opførelse af antennemast på adressen Strandvejen 415A, Henne Strand
Læs hele nyheden
Nyhedsbrev fra GHS 1. august 2023
01-08-2023
Aktuelle nyheder og opdateringer fra foreningens bestyrelse
Læs hele nyheden
Partshøring
01-08-2023
Høringssvar i tilknytning til ny dagligvareforretning på adressen Strandvejen 425, Henne Strand
Læs hele nyheden
Naboorientering og partshøring
06-07-2023
Varde Kommune har udsendt høringsmateriale vedr. opførelse af ny dagligvareforretning ved Henne Strand
Læs hele nyheden
Referat af generalforsamling 1. april 2023
26-04-2023
Referat af generalforsamling, som fandt sted i Blåbjerg Friskoles idrætshal 1. april 2023, foreligger nu.
Læs hele nyheden
Nyhedsbrev fra GHS 26. april 2023
26-04-2023
Aktuelle nyheder og opdateringer fra foreningens bestyrelseGeneralforsamling
Læs hele nyheden
Sådan deltager du digitalt i generalforsamlingen
20-03-2023
Fremgangsmåde, når du vil deltage digitalt i generalforsamlingen
Læs hele nyheden
Indkaldelse til generalforsamling
19-03-2023
Lørdag den 1. april 2023 afholder GHS årets generalforsamling
Læs hele nyheden
Afgivelse af stemme via fuldmagt
01-03-2023
På generalforsamlinger er der mulighed for at afgive stemme via fuldmagt
Læs hele nyheden
Nyhedsbrev fra GHS 4. februar 2023
04-02-2023
Aktuelle nyheder og opdateringer fra foreningens bestyrelse
Læs hele nyheden
Nyhedsbrev fra GHS 19. januar 2023
19-01-2023
Nyhedsbrev, hvor bestyrelsen orienterer om og gør status på igangværende opgaver og tiltag
Læs hele nyheden
Beskæring af udhængende bevoksning
08-01-2023
Så er det tid for beskæring af bevoksning, der generer trafikken på foreningens veje
Læs hele nyheden
Har du endnu ikke registreret dig som grundejer - så er det nu!
21-11-2022
Opgjort dags dato - 21. november - har 719 grundejere gennemført ejerregistrering på foreningens hjemmeside. Hjælp os med at få de resterende ca. 650 grundejere til at oplyse os om deres kontaktdata, så de ikke går glip af fx. indkaldelse til generalforsamling og midtvejsmøde.
Læs hele nyheden
Hederensningsindsats
13-11-2022
Henne Strand er naturmæssigt blandt andet karakteriseret af store lynghedearealer - men mange af disse er truet af uønsket invasiv bevoksning, som kalder på en indsats.
Læs hele nyheden
Foreningen mangler medlemmer
06-11-2022
Hjælp os med at få de sidste 900 medlemmer til at ejerregistrere sig på foreningens hjemmeside
Læs hele nyheden
Hederensning november 2022
30-10-2022
Er du klar til at give en hånd med i indsatsen for at befri foreningens hedearealer for fyrbevoksning?
Læs hele nyheden
Midtvejsmøde
07-10-2022
Onsdag den 19. oktober kl. 19.00 afholdes der Midtvejsmøde i Blåbjerg Friskoles idrætshal i Stausø.
Læs hele nyheden
Varde Kommunes Turismestrategi 2022-2028
07-10-2022
Fra mere turisme til bedre turisme - strategi for bæredygtig turismeudvikling i Varde Kommune 2022-2028
Læs hele nyheden
Ny palisadekant på Klitvej
24-08-2022
Palisaderne langs udsigtshøjen/legepladsen på Klitvej udskiftes
Læs hele nyheden
Kommende affaldsordninger i sommerhusområder
07-07-2022
GHS har fra Din Forsyning modtaget informationer om affaldsordning, som vil træde i kraft med virkning fra september 2024.
Læs hele nyheden
Fredningssagen vedr. Lyngbos Hede
06-07-2022
Status på fredningssagen vedr. Lyngbos Hede ikke opløftende, idet det endelige fredningsforslag er ændret, så Forsvaret kan bruge Lyngbos Hede i øvelsessammenhæng.
Læs hele nyheden
Sankt Hans aften ved Henne Strand
11-06-2022
Midsommer-traditionen genoptages efter 2 Corona-år
Læs hele nyheden
Generalforsamlingsreferat samt bestyrelseskonstituering mv.
04-05-2022
I forlængelse af generalforsamlingen 09. april 2022 foreligger der nu referat, ligesom bestyrelsen har konstitueret sig. Derudover orienteres der om emnet klimavand og etablering af arbejdsgruppe ved. gennemsyn/ændring af gældende lokalplan.
Læs hele nyheden
Strandrensning påsken 2022
10-04-2022
Påskelørdag kl.13.00 finder den traditionelle strandrensning sted
Læs hele nyheden
Generalforsamling 2022
10-04-2022
Generalforsamlingen 9. april 2022 er vel overstået
Læs hele nyheden
Generalforsamling 2022
26-03-2022
9. april kl. 14.00 afholder grundejerforeningen generalforsamling i Blåbjerg Friskoles idrætshal i Stausø. Dagsorden med tilhørende bilag kan hentes her.
Læs hele nyheden
Norlys fiber ved Henne Strand
07-02-2022
Stofa afholder informationsarrangement vedr. mulig tilslutning til nyetableret fibernet ved Henne Strand
Læs hele nyheden
Foreningens formand forlader bestyrelsen
31-12-2021
Formanden N. Jørgen Pedersen udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning
Læs hele nyheden
Bestyrelseskonstituering og info vedr. afstemning på generalforsamlingen
16-11-2021
Konstituering og info vedr. afstemningsregler i relation til seneste generalforsamling
Læs hele nyheden
Referat - GHS Generalforsamling 2021
16-11-2021
Referat fra generalforsamlingen 20. okt. 2021. Referatet ligger også i arkiv under "Foreningen" på hjemmesiden.
Læs hele nyheden
GHS Generalforsamling d. 20. okt. 2021
03-10-2021
GHS medlemsblad med endelig dagsorden er på vej til medlemmer
Læs hele nyheden
Høringssvar Kommuneplan 2021
04-07-2021
GHS indsender høringssvar til Kommuneplan 2021
Læs hele nyheden
Generalforsamling 2021 udsættes til onsdag d. 20. oktober 2021
30-04-2021
Generalforsamlingen 2021, som var berammet til 15. maj udsættes igen pga. Coronarestriktioner, og afholdes i uge 42. Ny indkaldelse og ny dagsorden opslås her på hjemmesiden.
Læs hele nyheden
Fysisk fremmøde til Generalforsamling
27-03-2021
Der er fra flere sider ønske om at generalforsamling kan afvikles digitalt
Læs hele nyheden
Generalforsamlingen udsættes til 15. maj 2021
23-03-2021
Generalforsamling 2021, som er berammet til 27. marts 2021, kan desværre ikke afvikles som planlagt, og udsættes derfor til 15. maj 2021, med samme dagsorden, tid og sted. Evt. senere ændringer vil blive meddelt her på siden samt på foreningens FB-side.. Strandrensningen 3. april aflyses.
Læs hele nyheden
Norlys / Stofa nyhed
09-03-2021
Stofas medarbejdere er nu klar til at håndtere nye medlemmer for tilslutning til fibernettet
Læs hele nyheden
​Medlemsbladet nr.1 2021 med dagsorden til generalforsamling er nu på vej
09-03-2021
​Medlemsbladet nr.1 2021 med dagsorden til generalforsamling er på vej ud i din fysiske postkasse.
Læs hele nyheden
Fiberbredbånd i Henne Strand
13-11-2020
Norlys etablerer fiberbredbånd i området i 2021
Læs hele nyheden
GHS Generalforsamling 14. okt. 2020 kl. 19.00
12-10-2020
Generalforsamlingen afholdes som tidligere indkaldt.
Læs hele nyheden
Sankt Hans 2020 arrangement aflyst
16-06-2020
Desværre er det grundet Corona-situationen ikke muligt i 2020 at gennemføre det traditionsrige Sankt Hans arrangement den 23. juni ved Henne Strand.
Læs hele nyheden
Legepladsen er nu på vej
07-05-2020
Legepladsen er nu på vej. Byggetilladelsen tog pga. Coronanedlukningen længere tid end forventer, men er nu klar. Legepladsen bliver leveret 15. juni og umiddelbart derefter monteret, så den er klar til sommergæsterne. Vi glæder os til at se det færdige resultat.
Læs hele nyheden
Generalforsamling aflyst/udsat
15-03-2020
På baggrund af Regeringens anbefalinger vedr. Covid-19 ser vi os nødsaget til at udsætte general-forsamlingen lørdag d. 4. april 2020. Ligeledes aflyses strandrensningen lørdag d. 11. april 2020.
Læs hele nyheden
Høringssvar til Forsvarets ønsker om nye kørespor
28-02-2020
Grundejerforeningen Henne Strands bemærkninger og anbefalinger i forbindelse med forslag til plan for placering af nye militære kørespor på statens arealer i Oksbøl-området.
Læs hele nyheden
Ny GHS hjemmeside
20-01-2020
Grundejerforeningens hjemmeside er flyttet til anden platform og opdateret.
Læs hele nyheden
Midtvejsmøde
13-10-2019
Forsvarsministeren har nu svaret på vores henvendelse i forbindelse med ønske om anvendelse af fredede områder til øvelsesaktiviteter.
Læs hele nyheden
GHS anbefaler alternative løsninger
14-08-2019
Bestyrelsen har fremsendt indsigelse mod Forsvarets planer om at anvende de fredede områder til kampvognsspor og øvelsesterræn. På midtvejsmødet onsdag...
Læs hele nyheden
Høringssvar til Lokalplan
05-10-2018
Høringssvar til Lokalplan for Henne Strand Camping.
Læs hele nyheden
Ferieanalyse 2017
29-09-2018
Ferieanalyse 2017
Læs hele nyheden
Åben grenplads
19-09-2018
Planlæg arbejdet i god tid! Grenpladsen på Porsmosevej v. miljøstationen har åben i efteråret 2018 i uge 41, 42 (efterårsferie)...
Læs hele nyheden
Forslag – Lokalplan – Henne Strand Camping
18-09-2018
Forslag - Lokalplan 07.02.L03 og tillæg 19 til KP17 - Henne Strand Camping Udvikling af varierede overnatningstilbud ved Henne Strand...
Læs hele nyheden
Bekæmpelse af Rynket Rose ved Henne Strand
06-09-2018
Grundejerforeningen foreslår mekanisk/kemisk bekæmpelse af Rynket Rose. Metoden vurderes som den mest skånsomme i vores område, ligesom den kan udføres...
Læs hele nyheden
Klipning af rabatter, træer og hegn
20-06-2018
Vi gennemfører de næste par uger klipning af vejrabatter, hvor bevoksningen hindrer fri adgangsforhold for renovation, redning mm. Det er...
Læs hele nyheden
Indvielse af “Stedet Tæller” i Henne Strand
31-05-2018
Alle grundejere inviteres til en festlig dag, hvor Henne Strands nye varemærke overdrages til Henne Strand. Invitation til indvielse...
Læs hele nyheden
Klitrock
22-05-2018
Vi forventer rigtig mange gæster i Henne Strand på fredag d. 25. maj. Derfor trafikomlægning og andre foranstaltninger. I...
Læs hele nyheden
Bestyrelseskonstituering
17-05-2018
Bestyrelsen har nu efter generalforsamlingen afholdt det første bestyrelsesmøde. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som det har fremgået af...
Læs hele nyheden
Standrensning
24-03-2018
Husk strandrensning Lørdag d. 31. marts 2018 Vi mødes på parkeringspladsen ved Café Stranden kl. 13.00
Læs hele nyheden
Grenafhentning 2018
12-03-2018
I sommerhusområderne Houstrup, Henne Strand, Vejers Strand og Jegum Ferieland har du som sommerhusejer mulighed for at tilmelde dig grenafhentning....
Læs hele nyheden
Medlemsblad & Tilfredshedsanalyse
05-03-2018
Medlemsbladet nr.1 2018 er færdig er nu på vej ud i din postkasse, du kan allerede nu læse den i...
Læs hele nyheden
Generalforsamling
05-03-2018
Generalforsamling lørdag den 24. marts 2018 - Mødet starter kl. 14 i Blåbjerg Friskoles hal, Klintingevej 170, Stausø, 6854 Henne
Læs hele nyheden
Opstart af netværk
29-01-2018
Invitation til netværksmøde Torsdag d. 25. januar 2018 kl. 16.00 – 17.30 på Solfang Grundejerforeningen Henne Strand (GHS) tager initiativ...
Læs hele nyheden
Informationsmøde til borgerne
29-01-2018
Varde Kommune har gennem længere tid arbejdet med projektet ”Stedet Tæller”, der er støttet af Realdania. Projektet har til formål...
Læs hele nyheden
Status på projektet ”Stedet Tæller”
22-12-2017
Varde Kommune har gennem længere tid arbejdet med projektet ”Stedet Tæller”, der er støttet af Realdania. Projektet har til formål...
Læs hele nyheden
Facebook gruppe for alle medlemmer
20-10-2017
Efter et veloverstået Midtvejsmøde, hvor ca. 160 medlemmer deltog og hvor vi præsenterede nogle af de tanker bestyrelsen har for...
Læs hele nyheden
Temaplan vedtaget
17-10-2017
Varde Kommune har nu vedtaget Temaplan til Planstrategi 2015 for nyt sommerhusområde ved Henne By. Varde Kommune har lyttet til...
Læs hele nyheden
Strategiplan 2017-2020
17-10-2017
Bestyrelsens strategiplan 2017-2020 Bestyrelsen har lagt sidste hånd på strategien for de kommende år. På Midtvejsmødet onsdag d. 18. oktober...
Læs hele nyheden
Nyt medlemblad og Midtvejsmøde
21-09-2017
Nyt medlemblad og Midtvejsmøde Midtvejsmøde den 18. oktober 2017 Medlemsbladet er nu på vej ud i din postkasse Klik på...
Læs hele nyheden
Høringssvar
30-08-2017
GHS har indsendt høringssvar til Varde Kommunes forslag til ”Tema Planstrategi – Kystturisme og Nyt Sommerhusområde” Vi har op til...
Læs hele nyheden
Åbningstid for grenpladsen i Henne Strand
28-08-2017
Åbningstid for grenpladsen i Henne Strand Grenpladsen er åben i uge 41, 42 (efterårsferie) og 43. Dvs. fra den 7....
Læs hele nyheden
Tema, Planstrategi, Kystturisme og nyt sommerhusområde
02-08-2017
Varde Kommune har sendt planforslag til udstykning af op til 250 sommerhusgrunde indenfor kystnærhedszonen ved Henneby i høring. Høringsfristen er...
Læs hele nyheden
Henne Strand life 2017
04-07-2017
Henne Strand Life sommerprogram er klar og kan hentes herfra. Henne Strand life 2017
Læs hele nyheden
Planerne for nyt projekt ved Henne Strand vedtaget
06-06-2017
Nu bliver en af Danmarks mest populære strande endnu mere attraktiv. Området omkring Henne Strand ved Vesterhavet står nemlig foran...
Læs hele nyheden
Strandrensning
10-04-2017
Kom og vær med til strandrensning lørdag d. 15. april. Når vi er færdige, er der drikke og pølser til...
Læs hele nyheden
Genbrugspladsen
03-04-2017
Genbrugspladsen er åben i Påsken og i efterårsferien Forår: Forårsåben i uge 14, 15 (Påske) og 16. Dvs. fra den...
Læs hele nyheden
Generalforsamling
07-03-2017
Generalforsamling, lørdag d. 8. april 2017 Medlemsbladet er nu på vej ud i din postkasse Klik på download bladet, og...
Læs hele nyheden
Præsentation af projektforslag 27-02-17
05-03-2017
Kære grundejere i Henne Strand Projektet Stedet Tæller, i Henne midtby, blev på mødet den. 27. februar præsenteret for de...
Læs hele nyheden
Rabataftale med Optimera opsagt
24-01-2017
Denne ordning opsiges med virkning pr. 27-2-17 og erstattes af et nyt Optimera fastpriskoncept. Vi kalder det nye priskoncept for...
Læs hele nyheden
Aktuel information til medlemmerne
25-10-2016
Her lægges diverse information om aktuelle sager, der måske ikke lige hører hjemme under de øvrige menupunkter. Nedenfor ses afsnit...
Læs hele nyheden
Klipning af roser og fyrregrene
25-10-2016
GHS har i november og december gennemført klipning af beplantninger, der er vokset ud over rabatterne, således som annonceret i...
Læs hele nyheden
Grenaffaldspladsen
25-10-2016
Grenaffaldspladsen på Porsmosevej bliver åbnet igen i ugerne 11, 12 og 13 i 2016 – altså omkring påskeferien – og...
Læs hele nyheden
Hastighedsbegrænsning
25-10-2016
Politiet har nu godkendt, at der indføres hastighedsbegrænsning på 60km/t på Strandvejen fra parkeringslommerne ved Tuttesbjerg til bygrænsen. Varde kommune...
Læs hele nyheden

​Vi hører rigtig gerne fra dig

Skriv til os hvis du har spørgsmål, gode ideer, eller bare almindelige kommentarer

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Grundejerforeningen Henne Strand

Vedbendvej 14, 7200 Grindsted

Telefon: 20 21 46 19

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570