Varde Kommunes Turismestrategi 2022-2028

​Med byrådets vedtagelse af turismestrategi er grundlaget for Varde Kommunes turismeudvikling for årene 2022-2028 fastlagt.

​I daværende borgmester Erik Buhls forord fremgår bl.a. andet følgende:


  • "Turismen i Varde Kommune tager afsæt i vores unikke natur, historie og stedbundne kvaliteter"
  • "Vi har fokus på kvalitet og ikke kvantitet. Sagt med andre ord, vil vi arbejde for en bedre turisme frem for mere turisme"
  • "Varde Kommunes turismestrategi skal understøtte en bæredygtig erhvervsudvikling på turismeområdet - den økonomiske, den miljømæssige og den sociale bæredygtighed"
  • "Vi ønsker at fortsætte det brede samarbejde, hvor vi sammen gør en indsats for at realisere ambitionen om bæredygtig udvikling af kvalitetsturisme i Varde Kommune"

Der er bestemt grund til at rose Varde Kommune for en strategi, hvor det slås fast, at udviklingen skal ske under overskriften "Fra mere turisme til bedre turisme" - og GHS ser som interessent sammen med kommunens øvrige 22 sommerhusgrundejerforeninger frem til at samarbejde om udmøntningen.

​Hent turismestrategien her.Nyheder​

Sådan deltager du digitalt i generalforsamlingen
20-03-2023
Fremgangsmåde, når du vil deltage digitalt i generalforsamlingen
Læs hele nyheden
Indkaldelse til generalforsamling
19-03-2023
Lørdag den 1. april 2023 afholder GHS årets generalforsamling
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

Vedbendvej 14, 7200 Grindsted

Telefon: 20 21 46 19

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570