Hederensning november 2022

​De fleste grundejere er bevidste om, at GHS ejer godt 20 km veje i Henne Strand området, og at foreningen har vedligeholdelsesforpligtelsen af disse. Færre er klar over, at GHS også ejer betydelige andre arealer i området, og at det også er foreningens forpligtelse at vedligeholde disse.

En pæn del af arealerne er hede, hvor lyngvækst er dominerende, og mange af disse præges af fyrbevoksning, som truer med at ”springe i skov”. Fyr hører til kategorien invasive arter.

Bestyrelsen har – bl.a. på opfordring fra flere grundejere – besluttet at gennemføre to hederensningsarrangementer. Håbet er, at et antal af foreningens medlemmer er parate til at give en hånd med, når hedearealerne skal renses for fyrbevoksningerne. Opgaven går ud på at rykke/grave de mindste fyrplanter op, mens de lidt større saves af ved roden.

Arrangementerne finder sted

·​Lørdag den 12. november 2022 kl. 09.30 – 12.00 (tilmelding senest 07. november)

·​Lørdag den 26. november 2022 kl. 09.30 – 12.00 (tilmelding senest 21. november)

Bestyrelsen håber på opbakning til hederensningen, og tilmelding foretages via mail til post@ghs-henne.info med anførelse af, hvilken dato, tilsagnet vedrører. Tilmeldte vil efterfølgende modtage information om de praktiske forhold, herunder mødested.

GHS kan naturligvis kun foretage hederensning på foreningens arealer, men bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at følge op på egne arealer, så Henne Strand kan bevare de smukke hedearealer og det åbne præg.

Se her, hvilke arealer, GHS ejer i området.Nyheder​

Sommerhusgrundejerne i Varde Kommune går sammen
05-11-2023
Lørdag den 16. september stiftede 12 sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune foreningen med det mundrette navn "Foreningen af sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune", i daglig tale blot "Sammenslutningen"
Læs hele nyheden
Forsvaret i frontalangreb på fredningsforslag
05-11-2023
Forsvaret skyder fredningsforslaget vedr. Lyngbos Hede ned
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

Vedbendvej 14, 7200 Grindsted

Telefon: 20 21 46 19

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570