Planerne for nyt projekt ved Henne Strand vedtaget

​Nu bliver en af Danmarks mest populære strande endnu mere attraktiv. Området omkring Henne Strand ved Vesterhavet står nemlig foran en større omdannelse. Målet er at binde kyst og by tættere sammen og skabe endnu bedre oplevelsesmuligheder. Realdania støtter projektet som en del af kampagnen Stedet Tæller.

Planerne for det nye kystprojekt ved Henne Strand er netop godkendt af Realdania og Varde Kommune, der i fællesskab står bag projektet.

Nye, foranderlige byrum som springbræt til forskellige typer oplevelser og funktioner – også uden for højsæsonen. Sådan lyder målet for projektet, der også skal styrke den fysiske forbindelse mellem by og strand og forbedre tilgængeligheden. Derudover skal trafikafviklingen og opholdsmulighederne ved strandens ankomstområde have et løft.

Tre områder er i fokus for projektet, som står helt færdigt til næste sommer: bymidten i Henne, vejen fra Henne og ned til stranden samt Strandpladsen.

Helt konkret er målet at bringe naturen ind i byen i form af plantekasser og træer, og også torveområdet skal udvikles, så det kan udvides i forbindelse med større begivenheder og events.

Forbindelsen mellem by og strand skal forbedres, så både fodgængere, cyklister og bilister kan færdes sikkert side om side. Det betyder blandt andet, at stensætningen langs kørebanen skal vige pladsen for en ny træbelægning.

Og ikke mindst skal strandpladsens klitlandskab rykkes helt ud til parkeringspladsen, så man får en mere indbydende velkomst til stranden. Bedre muligheder for ophold, leg og fysisk aktivitet er også på vej. Når strandpladsen står færdig til næste år, giver den endnu bedre muligheder for at samles om aftenen og se solen gå ned over havet, sådan som det allerede er populært i området i dag.

”Med det kommende projekt sætter vi en ny høj standard for, hvordan naturen kan bringes ind i byen og skaber en helhed mellem byen og kystlandskabet. Samtidig styrker vi mulighederne for at anvende stranden hele året,” siger Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune.

Projektet bliver til virkelighed som en del af Realdanias kampagne, Stedet Tæller.

”Henne Strand er en af landets klassiske og traditionsrige kystdestinationer, og byen har potentiale til at blive en endnu stærkere destination – også uden for højsæsonen. I Realdania glæder vi os til at se, hvordan et klart fokus på kvalitet i overgangen mellem by og strand vil bidrage til at højne hele oplevelsen af stedet,” siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.

Stedet Tæller-kampagnen støtter blandt andet udvikling og realisering af 15 projekter i kystbyer. Målet er at forbedre kvaliteten i det fysiske miljø i samspil med kommunale strategier, styrke turismen og gøre kystbyerne bedre at bo i.

Første spadestik tages til efteråret.


FAKTA

 • Henne Strand er en af de mest besøgte strande i Danmark.
 • Projektet omkring Henne Strand omfatter tre forbundne områder:

1) ”Bytorvet” – bymidten i Henne, 2) ”Forbindelsen” – vejen fra Henne til Henne Strand og 3) ”Strandpladsen” – ankomstområdet ved Henne Strand.

 • Projektet budgetteres til 6,5 mio. kroner. Heraf bevilliges 2,5 mio. kroner gennem Realdania, imens de sidste 4 mio. kroner dækkes af Varde Kommune.
 • Projektet gennemføres i perioden efteråret 2017 til foråret 2018 og er dermed klar til sommersæsonen 2018.
 • Projektet er en del af Realdanias kampagne ”Stedet tæller”. Kampagnen støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder og skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten og sætte gang i en positiv udvikling.

1) ”Bytorvet” (bymidten i Henne):

 • Naturen flytter ind i bymidten i form af plantekasser og træer. Det skal give det samme udtryk, som der er ved klitterne på stranden.
 • Projektet skal styrke opfattelsen af byen som et muligt opholdssted for de mange tusinder af feriegæster, der hvert år besøger Henne Strand.
 • Igennem ændringerne i bymidten vil der blive mulighed for periodevis udvidelse af torveområdet i Henne i forbindelse med større begivenheder og aktiviteter, som eksempelvis musikarrangementer. Det giver bedre mulighed for at videreudvikle området.

2) ”Forbindelsen” (vejen fra Henne til Henne Strand):

 • På de cirka 400 meter fra Henne til Henne Strand indføres der et såkaldt ”shared space” på vejforløbet. Det vil sige, at både fodgængere, cyklister, bilister mm. har fælles ret til gaderummet.
 • Bløde trafikanter ser sig i dag ofte nødsaget til at anvende vejbanen på grund af det smalle fortov. Derfor vurderes det, at man ved at fjerne fortovet rent faktisk kan øge sikkerheden omkring de bløde trafikanter.
 • Den nuværende stensætning langs kørebanen erstattes med en træbelægning for at tilføre det samme udtryk som trækanterne ved strandpladsen.

3) ”Strandpladsen” (ankomstområdet ved Henne Strand):

 • Ved strandpladsen lige inden selve stranden rykkes klitlandskabet helt ud til parkeringspladsen. Her vil det blive inddæmmet af en trækant i samme stil som den langs vejen ud til strandpladsen.
 • Området skal fremover give en mere indbydende velkomst til stranden uden at ødelægge udsigten til vandet.
 • Strandpladsen skal invitere til leg og fysisk aktivitet på og omkring trækanterne samt i det udvidede klitlandskab, der i praksis fungerer som en kæmpe sandkasse.
 • Der er mulighed for ophold på træsætningen og i de koldere måneder søge læ for vestenvinden.
 • Den nye strandplads giver endnu bedre mulighed for at samles om aftenen og se solen gå ned over havet, sådan som det allerede er populært i området.

OM KAMPAGNEN STEDET TÆLLER

Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten. I alt støtter kampagnen 26 projekter, heriblandt 15 projekter i kystbyer.
Læs mere på www.stedet-tæller.dk

Nyheder​

Sommerhusgrundejerne i Varde Kommune går sammen
05-11-2023
Lørdag den 16. september stiftede 12 sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune foreningen med det mundrette navn "Foreningen af sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune", i daglig tale blot "Sammenslutningen"
Læs hele nyheden
Forsvaret i frontalangreb på fredningsforslag
05-11-2023
Forsvaret skyder fredningsforslaget vedr. Lyngbos Hede ned
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

Vedbendvej 14, 7200 Grindsted

Telefon: 20 21 46 19

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570