Grundejerforeningen Henne Strand​

...blev stiftet i 1953 som følge af, at alle grundejere i området i henhold til en tinglyst forpligtelse skal være medlemmer.

Det hænger bl.a. sammen med en fælles forpligtelse til at oprette og vedligeholde de private fællesveje og -stier i området.

Der er ca. 1.380 medlemmer i foreningen, som er godkendt af Varde Kommune.

Foreningen varetager grundejernes interesser i henhold til vedtagne strategi- og handlingsplaner besluttet på generalforsamlingen, bl.a. i forhold til Varde Kommune og andre relevante myndigheder.​

Foreningen arbejder desuden aktivt for en udvikling af såvel sommerhusområdet som centerbyen i respekt for den natur, der omgiver området, bl.a. gennem sikring af, at områdets mange deklarationer/lokalplanbestemmelser overholdes.

De følgende sider indeholder en lang række oplysninger om foreningens virke, om bestyrelsen og dens arbejde, indsatser og andre forhold, der kan bidrage til at skabe de bedst mulige rammer om såvel grundejeres som gæsters ophold.​

Nyheder​

Nyhedsbrev fra GHS januar 2023
19-01-2023
Nyhedsbrev, hvor bestyrelsen orienterer om og gør status på igangværende opgaver og tiltag
Læs hele nyheden
Beskæring af udhængende bevoksning
08-01-2023
Så er det tid for beskæring af bevoksning, der generer trafikken på foreningens veje
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

Vedbendvej 14, 7200 Grindsted

Telefon: 20 21 46 19

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570