Generalforsamling aflyst/udsat

GHS Generalforsamling aflyst/udsat

På baggrund af Regeringens anbefalinger vedr. Covid-19 ser vi os nødsaget til at udsætte generalforsamlingen lørdag d. 4. april 2020. Ligeledes aflyses strandrensningen lørdag d. 11. april 2020.

Da mange sommerhusejere udlejer deres sommerhuse gennem sommeren vurderer vi det mest hensigtsmæssigt at udskyde generalforsamlingen til midtvejsmødet onsdag d. 14. oktober.

Den siddende bestyrelse fortsætter frem til 14. oktober.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, onsdag d. 14. oktober.

Dagsorden iht vedtægterne.

Af større opgaver i øjeblikket er at finde en varig løsning på de oversvømmelser, flere grundejere har oplevet gennem vinteren. Vi er i dialog med NST og Varde Kommune om opgaven og har bedt Ingeniørgruppen Varde om at komme med løsningsforslag til afhjælpning af vandproblemerne.

De berørte grundejere vil blive involveret i projektet, når vi har et bedre overblik over, hvilke muligheder der er og hvordan en finansiering kan strikkes sammen.

Er eller har dit hus været direkte berørt af den høje vandstand, hvor vandet er eller er tæt på at trænge ind i huset, vil vi gerne, at du sender dine kontaktinformationer med sommerhusadresse, e-mailadresse og telefonnr. så vi kan kontakte dig, når vi har nyt omkring løsningsforslag.

Forsvaret arbejder med de høringssvar, der er kommet til sporplacering mm. Vi vil følge arbejdet videre med at få sporene placeret så østlig som muligt og sikre så få gener som muligt for Henne Strand.

Er du ikke allerede tilmeldt GHS-Nyhedsmail, så er det en god ide at gøre det nu, da vi informerer ad den vej med vigtige informationer og oplysninger til grundejere.

Grundejerforeningens FB-side (Grundejerforeningen Henne Strand) er det forum, hvor alle kan komme til orde og hvor mere uformelle info opslås. Artikler, der vedrører sommerhusinteresser i vores område, slår vi op her, så de, som ikke bor i nærområdet, har adgang til disse.

Vi håber, at der er forståelse for denne beslutning.

På bestyrelsens vegne

N. Jørgen Pedersen
Formand

Nyheder​

Nyhedsbrev fra GHS 1. august 2023
01-08-2023
Aktuelle nyheder og opdateringer fra foreningens bestyrelse
Læs hele nyheden
Partshøring
01-08-2023
Høringssvar i tilknytning til ny dagligvareforretning på adressen Strandvejen 425, Henne Strand
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

Vedbendvej 14, 7200 Grindsted

Telefon: 20 21 46 19

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570