Afgivelse af stemme via fuldmagt

  • ​Ved udstedelse af fuldmagt gøres der brug af blanket udarbejdet til formålet - se her

  • ​Den udfyldte blanket (eller tilsvarende oplysninger samt fuldmagtsgivers underskrift på almindeligt papir) overdrages til fuldmagtstager, som afleverer fuldmagten til registrering ved ankomst til generalforsamlingen.

  • Ved evt. fuldmagter til bestyrelsen anføres bestyrelsens formand som fuldmagtstager, og med foreningens adresse (fremgår nederst på fuldmagtsblanketten).

  • En digital deltager i generalforsamlingen kan ikke anvendes som fuldmagtstager.

Nyheder​

Sommerhusgrundejerne i Varde Kommune går sammen
05-11-2023
Lørdag den 16. september stiftede 12 sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune foreningen med det mundrette navn "Foreningen af sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune", i daglig tale blot "Sammenslutningen"
Læs hele nyheden
Forsvaret i frontalangreb på fredningsforslag
05-11-2023
Forsvaret skyder fredningsforslaget vedr. Lyngbos Hede ned
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

Vedbendvej 14, 7200 Grindsted

Telefon: 20 21 46 19

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570