Fredningssagen vedr. Lyngbos Hede

​Mandag den 13. juni bragte Jyske Vestkysten i Varde-udgaven en større artikel under overskriften "Forsvaret får sin ret til at larme - Lyngbos Hede får så sin fred". 


Det konstateres allerede i underrubrikken, at det ikke er lykkedes at få gennemført det oprindelige fredningsforslag, som ville forhindre Forsvarets brug af Lyngbos Hede - og ovenikøbet også, at "alle er glade". Hvad det sidste angår, har journalisten vist gjort regning uden vært. I hvert fald er der i Grundejerforeningen Henne Strand absolut ingen glæde at spore over det opnåede resultat, som til forveksling ligner det allerførste udkast, som forsvaret for et par år siden løftede sløret for - og som gav anledning til store frustrationer hos foreningens medlemmer.


Siden Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Varde Kommune rejste sagen om fredning af Lyngbos Hede, har 

GHS allieret sig med grundejer Bent Aaby i indsatsen for at bevare Lyngbos Hede uberørt.


Denne indsats er udmøntet i, at Bent Aaby har søgt aktindsigt i linieføringen af Baltic Pipe, som på væsentlige sammenlignelige strækninger af habitatsmæssige hensyn har måttet vælge stærkt fordyrende løsninger. Aaby har draget paralleller til Lyngbos Hede, hvor disse hensyn tilsyneladende ikke vurderes at være nødvendige.


Korrespondancen mellem Bent Aaby (på vegne af GHS) og Forsvarsministeriet fremgår af følgende links:

1) Bent Aabys brev til Forsvarsministeriet om Lyngbos Hede af 12. maj 2022


2) Forsvarsministeriets svar af 01. juni 2022 vedr. Bent Aabys brev af 12. maj 2022


3) Bent Aabys opfølgning af 07. juni 2022 vedr. Forsvarsministeriets svar af 01. juni 2022Vi forventer ikke at høre yderligere fra Forsvaret, og det vil nok være naivt at forvente, at de i ovenstående breve til Forsvaret anførte saglige argumenter vil påvirke linieføringen.

Nyheder​

Sommerhusgrundejerne i Varde Kommune går sammen
05-11-2023
Lørdag den 16. september stiftede 12 sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune foreningen med det mundrette navn "Foreningen af sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune", i daglig tale blot "Sammenslutningen"
Læs hele nyheden
Forsvaret i frontalangreb på fredningsforslag
05-11-2023
Forsvaret skyder fredningsforslaget vedr. Lyngbos Hede ned
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

Vedbendvej 14, 7200 Grindsted

Telefon: 20 21 46 19

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570