Foreningens formand forlader bestyrelsen

​​Umiddelbart før jul meddelte foreningens formand N. Jørgen Pedersen, at han efter længere tids personlige overvejelser ser sig nødsaget til at træde ud af bestyrelsen med omgående virkning.

Han fremhæver, at det frivillige arbejde som bestyrelsesmedlem og -formand naturligvis altid er at varetage medlemmernes interesser, men at dette fra tid til anden er slidsomt, udfordrende og brydsomt udover rimelighedens grænser, medlemskredsens forskellige interesser taget i betragtning.

Det er på denne baggrund - og af hensyn til sit helbred - at N. Jørgen Pedersen nu vælger at trække sig fra bestyrelsesarbejdet.

1. suppleant Regitze Elmsted indtræder som konsekvens af ovenstående i bestyrelsen, som på møde i januar 2022 konstituerer sig. Næstformand Jesper Dahlmann varetager indtil da opgaven som fungerende formand.

Nyheder​

Generalforsamlingsreferat samt bestyrelseskonstituering mv.
04-05-2022
I forlængelse af generalforsamlingen 09. april 2022 foreligger der nu referat, ligesom bestyrelsen har konstitueret sig. Derudover orienteres der om emnet klimavand og etablering af arbejdsgruppe ved. gennemsyn/ændring af gældende lokalplan.
Læs hele nyheden
Strandrensning påsken 2022
10-04-2022
Påskelørdag kl.13.00 finder den traditionelle strandrensning sted
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

Telefon: 

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570