Generalforsamlingsreferat samt bestyrelseskonstituering mv.

Generalforsamlingsreferat

​Læs referat af generalforsamlingen 09. april 2022 her.Konstituering af foreningens bestyrelse

I forlængelse af generalforsamlingen har bestyrelsen på møde søndag den 01. maj 2022 konstitueret sig således:

Jesper Dahlmann

Formand, sekretær, ekstern kontakt


Henrik Gliese

Næstformand
​Behandling af høringssager vedr. dispensationer fra lokalplan, henvendelser om lokalplanovertrædelser mv.

 

Clas Schilling Sørensen

Kasserer


Poul Holm Joensen

Opsyn med foreningens veje, stier, fællesarealer og -anlæg


Morten Skov Jørgensen

Etablering af teknisk setup, som muliggør afvikling af generalforsamling med digital deltagelse samt digitalt system til indsamling af medlemmernes mobilnr. og mailadresserKlimavand (overfladevandproblemer)

Onsdag den 26. april 2022 gennemførte firmaet GeoConsult pejleboringer på to matrikler på hhv. Tjurvej og Uglevej som en del af en ny forundersøgelse i bestræbelserne på at imødegå de udfordringer, som overfladevand tilbagevendende har skabt for foreningens veje og grundejeres matrikler.

​Pejleboringerne opsamler på begge matrikler data i hhv. 4-5 og 9-10 meters dybde over en periode på 6-8 uger. Informationerne skal indgå i grundlaget for beslutninger om, hvordan foreningen bedst sikrer sig mod oversvømmelser. Forinden pejleboringerne udførtes, var der indgået aftale med grundejerne på de to matrikler.


Mandag den 16. maj 2022 gennemføres det første møde i dialogforum vedr. overfladevandproblemer, som foreningens formand Jesper Dahlmann, grundejer Bent Aaby og grundejer Carsten Madsen indgår i. Mødet er indkaldt af biolog Frej Lindholm, som er projektansat i Varde Kommune i 2 år mhp. at facilitere grundejerforeningerne i gensidig erfaringsudveksling og i deres lokale initiativer til at ruste sig til fremtidige klimavandproblemer.


Arbejdsgruppe vedr. ændring af Lokalplan

På bestyrelsesmøde den 01. maj 2022 besluttedes det, at bestyrelsen vil være repræsenteret ved Jesper Dahlmann og Henrik Gliese i den arbejdsgruppe, der etableres i forlængelse af generalforsamlingen. Arbejdsgruppen vil herudover være bemandet af 3 andre medlemmer, hvoraf foreløbigt den ene er oplyst at være grundejer Helle Skov Kay.Nyheder​

Generalforsamling 2024
09-03-2024
Lørdag den 23. marts afholder GHS årets generalforsamling
Læs hele nyheden
Status - nye affaldsordninger
14-01-2024
DIN Forsyning udsendte kort før årsskiftet en status vedr. den nye affaldsordning, som træder i kraft i 2024
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

Vedbendvej 14, 7200 Grindsted

Telefon: 20 21 46 19

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570