Klipning af roser og fyrregrene

GHS har i november og december gennemført klipning af beplantninger, der er vokset ud over rabatterne, således som annonceret i septembers medlemsblad og som beskrevet i reglerne for private fællesveje. I alt er der beskåret ved 80 matrikler.

Der, hvor der er beskåret, har ejerne modtaget en opkrævning for udført arbejde. Få medlemmer har henvendt sig og klaget, hvorfor GHS i ugen mellem jul og nytår gennemgår de omhandlede grundstykker. Disse medlemmer vil snarest høre fra foreningen.

Bestyrelsen sætter pris på medlemmernes forståelse for, at denne klipning efter mange års pause er blevet gennemført til gavn for helheden ved Henne Strand og i mange tilfælde for trafiksikkerheden.

Eventuelle kommentarer bedes rettet til bestyrelsen, post@ghs-henne.info inden nytår 2015.

Nyheder​

Ny GHS hjemmeside
20-01-2020
Grundejerforeningens hjemmeside er flyttet til anden platform og opdateret.
Læs hele nyheden
Midtvejsmøde
13-10-2019
Forsvarsministeren har nu svaret på vores henvendelse i forbindelse med ønske om anvendelse af fredede områder til øvelsesaktiviteter.
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

​Ryttervej 32, 6600 Vejen

Telefon: 20 90 33 30

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570