Værd at vide​​

Værd at vide siden bliver vores FAQ side, hvor du kan finde svar på mange af daglig dagens spørgsmål.

​Vi opdaterer siden løbende, finder du ikke svar her, er du velkommen til at kontakte os her.

Må jeg anlægge en boldspildsbane på min grund?

Nej. Det fremgår af lokalplanen, at ubebyggede arealer skal henligge i natur. Inden for nærzonen kan dog etableres baner.

Er det tilladt at opsætte solceller på taget?

Ja. I henhold til lokalplanen pkt. 9.02 må der opsættes solceller, når de er integreret i bygningsdelen.

Er der krav til udvendige farver på mit sommerhus?

Ja, det fremgår af lokalplanen stk. 7.02, at ny bebyggelse skal fremstå afdæmpede i mørke jordfarver uden glans, hvor andelen af sort udgør mindst 30 %.

Jeg vil gerne anlægge en 1,5 m høj vold i skel ud mod vejen. Må jeg det?

Volde må kun etableres inden for nærzonen og kun op til en meter høj, jf. lokalplanen pkt. 8.02.

Vi har en lang snæver indkørsel, som når det er mørkt, kan være en udfordring. Vi påtænker derfor at opsætte 5 terrænlys. Er der noget i lokalplanen der hindrer dette?

Ja, det fremgår af lokalplanen pkt. 8.05 at der kun må være to udvendige lys. Et ved indgangspartiet og et ved indkørslen. Derudover må der ikke opsættes lys udendørs.

Vi vil gerne skabe mulighed for at der kan holde flere biler på vores grund. Vores grund er imidlertid meget kuperet og der skal afgraves ca. 1 m i den ene side og påfyldes ca. 0,8 m i den anden. Er det tilladt?

Nej, det fremgår af lokalplanen pkt. 8.03, at der uden for nærzonen ikke må foretages terrænreguleringer ud over +/- 0,25 m.

Læs mere om:

Nybygning, ombygning og tilbygning

Min grund - hvad må jeg?​

Overtrædelse af lokalplaner.

Kommunen skal sørge for, at planloven samt vedtagne lokalplaner overholdes.

Efter planlovens § 51, stk. 1, skal kommunen sørge for, at loven og vedtagne regler (lokalplaner) efter loven overholdes. Kommunen skal ifølge lovens § 51, stk. 5, sørge for, at et ulovligt forhold bliver bragt i orden, med mindre forholdet er af underordnet betydning. Det er ejeren til enhver tid og eventuelt brugeren, der ifølge § 63, stk. 1, har pligt til at lovliggøre forhold som ikke er tilladt efter gældende lokalplan. Et ulovligt forhold kan lovliggøres på 2 måder, via juridisk- eller fysisklovliggørelse.

For at få et forhold lovliggjort, kan kommunen give ejeren eller brugeren af en ejendom et påbud. Inden kommunen beslutter, om der skal gives påbud, foretager kommunen en partshøring og varsling af påbud efter forvaltningslovens § 19, stk. 1. Af varslingen af påbuddet vil det fremgå hvordan forholdet kan lovliggøres.

Et påbud, som kan blive kommunens næste skridt, kan man som udgangspunkt ikke klage over jf. planloven. Man kan dog klage ifølge § 58, stk. 4, hvis man mener, at forholdene på ens ejendom er lovlige eller ikke omfattet af planlovens bestemmelser. Det er et såkaldt retligt spørgsmål.

Hvis kommunen vurderer, at der kan være tale om en lovovertrædelse, kan det medføre straf. Ifølge retssikkerheds loven § 10 skal kommunen oplyse, at man ikke har pligt til at give oplysninger, som kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse. Det er frivilligt, om man vil benytte sig af retten til at komme med bemærkninger til sagen. Man skal være opmærksom på, at hvis man vælger at udtale sig, vil oplysningerne kunne anvendes senere i sagens forløb.

Hent Lokalplan 07.02.L02

Nyheder​

Nyhedsbrev fra GHS 1. maj 2024
01-05-2024
Aktuelle nyheder og opdateringer fra foreningens bestyrelse
Læs hele nyheden
Invitation fra Visit Vesterhavet og Varde Kommune
01-05-2024
Inspirationsevent om bæredygtighed søndag den 12. maj 2024
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

Vedbendvej 14, 7200 Grindsted

Telefon: 20 21 46 19

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570