​Nybygning, ombygning og tilbygning

Går du med planer om at bygge et ny sommerhus eller om- og /eller tilbygge dit eksisterende sommerhus, skal du være opmærksom på at der er en række krav og regler der skal overholdes. De regelsæt der umiddelbart har betydning for dig er Bygningsreglementet 2015(BR15) og Lokalplanen for dit område. Du bør dog også være opmærksom på om der er tinglyste deklarationer på din grund.

Lokalplan

Der er to lokalplaner for området. Lokalplan 07.02.L02 Sommerhusområderne ved Henne Strand og Lokalplan 54 Centerområde ved Henne Strand.

Vær derfor opmærksom på om der er krav du skal være opmærksom på ved dit byggeri. Tag eventuelt kontakt til en arkitekt eller ingeniør.

Hent Lokalplan 07.02.L02

Dispensation

Såfremt der er et eller flere krav i lokalplanen der hindrer opførelsen af det byggeri som du ønskerdig, er der mulighed for at søge dispensation for kravene. Det ansøgte må dog ikke stride mod de grundlæggende krav i lokalplanen, eller forværre forholdene for naboerne. Kommunen vil så i hvert enkelt tilfælde vurdere om der kan være forhold der retfærdiggør at der gives dispensation.

Inden du ansøger kan du kontakte Varde kommune og få deres vurdering af om der kræves en dispensation og hvilken dokumentation der i givet fald skal indsendes.

Lokalplanens overholdelse

Det er Varde kommune der er byggemyndighed og som påser at reglerne i lokalplanerne overholdes.

Grundejerforeningen Henne Strand(GHS) er i henhold til foreningens vedtægter forpligtiget til at arbejde for at beskytte områdets natur- og miljømæssige forhold og sikre det visuelle miljø gennem indseende med, at bestemmelserne for bebyggelserne og grundene i lokalplanerne for sommerhus- og centerområdet overholdes.

Det betyder at GHS skal påse at reglerne overholdes. Såfremt GHS bliver gjort opmærksom på forhold der strider mod lokalplanens krav(ofte henvendelser fra naboer), giver vi kommunen besked herom, og anmoder dem om at bringe forholdet i orden.​

5 forhold der ofte giver problemer

Nedenfor er nævnt 5 forhold der ofte giver anledning problemer, ofte fordi grundejeren ikke er opmærksom på dem:

 • Bygningsfarver
 • Farver på vinduer og døre
 • Terrænregulering og anlæg af volde
 • Udendørsbelysning
 • Solenergianlæg
 • Se også folder

Tilladte farver

I Lokalplan 07.02.L02 fremgår det, at ny bebyggelse skal fremstå afdæmpede i mørke jordfarver uden glans, hvor andelen af sort udgør mindst 30 %.

Følgende farver kan anvendes: sort, antracitgrå, mørkegrå, mørkebrun, mørkerød, mørkegrøn og mørkeblå.

Nedenfor fremgår eksempler på RAL-farver, som kan anvendes.

Hvis man anvender NCS-farver, vil der være større mulighed for at vælge farvenuancer, når blot andelen af sort udgør mindst 30 %. De angivne RAL-farver og NCS-koder kan ikke sammenlignes 100 %, ligesom de viste farver afhænger af skærm, printer mv., hvorfor farverne bør ses i virkeligheden, inden farven vælges endeligt.

RAL Farve NCS​

Sort/antracitgrå/mørkegrå

 • 7016
 • 7021 S 8502-B
 • 7024 S 7502-B
 • 7026
 • 7031 S 6005-B20G
 • 7043 S 7500-N
 • 8022 S 9000-N
 • 9004
 • 9005
 • 9011
 • 9017 S 8500-N

Mørkebrun

 • 8014
 • 2/2
 • 8016
 • 8017
 • 8019
 • 8028 S 8010-Y30R

Mørkerød

 • 3005
 • 3009 S 6030-Y80R
 • 3011 S 4550-Y90R
 • 8012

Mørkegrøn

 • 6004
 • 6007
 • 6009
 • 6012 S 8005-B80G
 • 6022

Mørkeblå

 • 5003 S 7020-R80B
 • 5004 S 8505-R80B
 • 5008 S 8005-R80B
 • 5011 S 8010-R90B​

Nyheder​

Nyhedsbrev fra GHS 1. maj 2024
01-05-2024
Aktuelle nyheder og opdateringer fra foreningens bestyrelse
Læs hele nyheden
Invitation fra Visit Vesterhavet og Varde Kommune
01-05-2024
Inspirationsevent om bæredygtighed søndag den 12. maj 2024
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

Vedbendvej 14, 7200 Grindsted

Telefon: 20 21 46 19

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570