Beskæring af udhængende bevoksning

Grundejerforeningen foretager årligt kontrol af, at foreningens veje kan befærdes uden gener fra evt. ud- og nedhængende bevoksning i form af Rosa Rugosa (hybenrose), fyr mv.


Bestyrelsen anmoder derfor medlemmerne om at besigtige egen matrikel og foretage beskæring, hvor det er nødvendigt, inden udgangen af uge 7.


Efter uge 7 vil evt. manglende beskæring blive foretaget for grundejers regning, idet afskårne grene vil blive efterladt på matriklen.


Der gøres opmærksom på, at afskåret grenmateriale mv. af hensyn til brandfare ikke må oplagres på matriklen, men skal afleveres på Varde Kommunes genbrugspladser, hvor nærmeste er på Kastkærvej 130 i Nørre Nebel.

Nyheder​

Sommerhusgrundejerne i Varde Kommune går sammen
05-11-2023
Lørdag den 16. september stiftede 12 sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune foreningen med det mundrette navn "Foreningen af sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune", i daglig tale blot "Sammenslutningen"
Læs hele nyheden
Forsvaret i frontalangreb på fredningsforslag
05-11-2023
Forsvaret skyder fredningsforslaget vedr. Lyngbos Hede ned
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

Vedbendvej 14, 7200 Grindsted

Telefon: 20 21 46 19

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570