Har du endnu ikke registreret dig som grundejer - så er det nu!

​På seneste generalforsamling blev foreningens nye vedtægter vedtaget med stort flertal. Som konsekvens heraf digitaliseres information til og kommunikation med grundejerne i størst muligt omfang. Det betyder så også, at du som grundejer skal bruge et par minutter på at indtaste dine kontaktdata via link på foreningens hjemmeside ghs-henne.dk, hvis du stadig vil være orienteret om, hvad der foregår i foreningen.


Grundejerforeningen har udsendt sit sidste fodpost-brev til medlemmerne, for fremover vil PostNord blive erstattet af digitale brevudsendelser. Vidste du for øvrigt, at det koster foreningen ca. 20.000 kr. at sende et brev til medlemmerne - et beløb, som kan gøre meget mere gavn i varetagelsen af de mange opgaver, foreningen løser for medlemsfællesskabet.


Bestyrelsen har en ambition om at få alle grundejerne "gjort digitale" - men det kræver din assistance, hvis vi skal få de  ca. 650 manglende grundejere med. Spørg dine naboer, om de har registreret sig, assister dem, hvis de er i tvivl om fremgangsmåden og oplys dem om, at de går glip af vigtig information, hvis de ikke indtaster deres kontaktoplysninger. Måske er det også en god ide, hvis du oplyser dem om, at deres kontaktdata selvfølgelig ikke vil være tilgængelige for andre end foreningens bestyrelse.

Nyheder​

Sommerhusgrundejerne i Varde Kommune går sammen
05-11-2023
Lørdag den 16. september stiftede 12 sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune foreningen med det mundrette navn "Foreningen af sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune", i daglig tale blot "Sammenslutningen"
Læs hele nyheden
Forsvaret i frontalangreb på fredningsforslag
05-11-2023
Forsvaret skyder fredningsforslaget vedr. Lyngbos Hede ned
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

Vedbendvej 14, 7200 Grindsted

Telefon: 20 21 46 19

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570