Fysisk fremmøde til Generalforsamling

​Det er fra flere sider foreslået, at generalforsamlingen afvikles digitalt, foranlediget af de aktuelt givne restriktioner. Dette forudsætter imidlertid, at foreningens vedtægter eksplicit hjemler mulighed herfor, og det er desværre ikke tilfældet.

Eneste mulighed for at gennemføre generalforsamlingen digitalt uden denne hjemmel er, at der foreligger en nødretstilstand, og det kan foreningen ikke påberåbe sig aktuelt.

Bestyrelsen gør samtidig opmærksom på, at ordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægters §9, stk.1 “skal afholdes hvert år inden 1. juli i Varde Kommune”.

I den udmeldte genåbningsplan forventes der en yderligere lempelse af forsamlingsforbuddet fra 06. maj, og bestyrelsen følger derfor naturligvis udviklingen med et lønligt håb om, at den udskudte generalforsamling kan afvikles den 15. maj.

Bestyrelsen vil på den kommende generalforsamling fremsætte forslag til vedtægtsændring, så digital generalforsamling muliggøres.

Nyheder​

Generalforsamling 2021 udsættes til onsdag d. 20. oktober 2021
30-04-2021
Generalforsamlingen 2021, som var berammet til 15. maj udsættes igen pga. Coronarestriktioner, og afholdes i uge 42. Ny indkaldelse og ny dagsorden opslås her på hjemmesiden.
Læs hele nyheden
Fysisk fremmøde til Generalforsamling
27-03-2021
Der er fra flere sider ønske om at generalforsamling kan afvikles digitalt
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

​Ryttervej 32, 6600 Vejen

Telefon: 20 90 33 30

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570