Fiberbredbånd i Henne Strand

Fiberbredbånd i Henne Strand.

Norlys vil i den kommende tid udføre gravearbejder i Henne Strand. Arbejdet vil blive udført i etaper og pt. kender vi graveplan som skitseret på vedhæftede kortudsnit.

Den resterende del af Henne Strand vil blive planlagt til udførelse senere i 2021, og når vi kender planen, vil vi orientere her på siden.

Som det ligeledes fremgår af indsatte tekstbokse, kan man se, hvornår mulig tilkobling kan foretages.

Betingelser for tilkobling kan fås ved henvendelse til Norlys/Stofa, men som vi er orienteret om, vil tilkobling, mens gravearbejdet pågår, være økonomisk attraktivt.

Grundejerforeningen er ikke involveret i projektet, ud over at det er i foreningens veje, der vil blive gravet fiberrør ned. Varde Kommune er vejmyndighed og som sådan dem, der giver diverse gravetilladelser.


Se oversigtskort

Nyheder​

Sommerhusgrundejerne i Varde Kommune går sammen
05-11-2023
Lørdag den 16. september stiftede 12 sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune foreningen med det mundrette navn "Foreningen af sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune", i daglig tale blot "Sammenslutningen"
Læs hele nyheden
Forsvaret i frontalangreb på fredningsforslag
05-11-2023
Forsvaret skyder fredningsforslaget vedr. Lyngbos Hede ned
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

Vedbendvej 14, 7200 Grindsted

Telefon: 20 21 46 19

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570