Fiberbredbånd i Henne Strand

Fiberbredbånd i Henne Strand.

Norlys vil i den kommende tid udføre gravearbejder i Henne Strand. Arbejdet vil blive udført i etaper og pt. kender vi graveplan som skitseret på vedhæftede kortudsnit.

Den resterende del af Henne Strand vil blive planlagt til udførelse senere i 2021, og når vi kender planen, vil vi orientere her på siden.

Som det ligeledes fremgår af indsatte tekstbokse, kan man se, hvornår mulig tilkobling kan foretages.

Betingelser for tilkobling kan fås ved henvendelse til Norlys/Stofa, men som vi er orienteret om, vil tilkobling, mens gravearbejdet pågår, være økonomisk attraktivt.

Grundejerforeningen er ikke involveret i projektet, ud over at det er i foreningens veje, der vil blive gravet fiberrør ned. Varde Kommune er vejmyndighed og som sådan dem, der giver diverse gravetilladelser.


Se oversigtskort

Nyheder​

Generalforsamling 2021 udsættes til onsdag d. 20. oktober 2021
30-04-2021
Generalforsamlingen 2021, som var berammet til 15. maj udsættes igen pga. Coronarestriktioner, og afholdes i uge 42. Ny indkaldelse og ny dagsorden opslås her på hjemmesiden.
Læs hele nyheden
Fysisk fremmøde til Generalforsamling
27-03-2021
Der er fra flere sider ønske om at generalforsamling kan afvikles digitalt
Læs hele nyheden

Grundejerforeningen Henne Strand

​Ryttervej 32, 6600 Vejen

Telefon: 20 90 33 30

E-mail: post@ghs-henne.info

CVR: 29733570