Gravearbejde
Ved gravearbejde i grundejerforeningens veje, skal der indhentes gravetilladelse.
Varde Kommune, som vejmyndighed, skal altid forespørges iht. gældende retningslinier som findes på føgende link.