Værd at vide

 

Værd at vide siden bliver vores FAQ side hvor du kan finde svar på mange af daglig dagens spørgsmål

Vi opdaterer siden løbende, finder du ikke svar her, er du velkommen til at kontakte os her

Må jeg anlægge en boldspildsbane på min grund?
Nej. Det fremgår af lokalplanen, at ubebyggede arealer skal henligge i natur. Inden for nærzonen kan dog etableres baner.

Er det tilladt at opsætte solceller på taget?
Ja. I henhold til lokalplanen pkt. 9.02 må der opsættes solceller, når de er integreret i bygningsdelen.

Er der krav til udvendige farver på mit sommerhus?
Ja, det fremgår af lokalplanen stk. 7.02, at ny bebyggelse skal fremstå afdæmpede i mørke jordfarver uden glans, hvor andelen af sort udgør mindst 30 %.

Jeg vil gerne anlægge en 1,5 m høj vold i skel ud mod vejen. Må jeg det?
Volde må kun etableres inden for nærzonen og kun op til en meter høj, jf. lokalplanen pkt. 8.02.

Vi har en lang snæver indkørsel, som når det er mørkt, kan være en udfordring. Vi påtænker derfor at opsætte 5 terrænlys. Er der noget i lokalplanen der hindrer dette?
Ja, det fremgår af lokalplanen pkt. 8.05 at der kun må være to udvendige lys. Et ved indgangspartiet og et ved indkørslen. Derudover må der ikke opsættes lys udendørs.

Vi vil gerne skabe mulighed for at der kan holde flere biler på vores grund. Vores grund er imidlertid meget kuperet og der skal afgraves ca. 1 m i den ene side og påfyldes ca. 0,8 m i den anden. Er det tilladt?
Nej, det fremgår af lokalplanen pkt. 8.03, at der uden for nærzonen ikke må foretages terrænreguleringer ud over +/- 0,25 m.