Klipning af roser og fyrregrene

| 0
GHS har i november og december gennemført klipning af beplantninger, der er vokset ud over rabatterne, således som annonceret i septembers medlemsblad og som beskrevet i reglerne for private fællesveje. I alt er der beskåret ved 80 matrikler.
Der, hvor der er beskåret, har ejerne modtaget en opkrævning for udført arbejde. Få medlemmer har henvendt sig og klaget, hvorfor GHS i ugen mellem jul og nytår gennemgår de omhandlede grundstykker. Disse medlemmer vil snarest høre fra foreningen.
Bestyrelsen sætter pris på medlemmernes forståelse for, at denne klipning efter mange års pause er blevet gennemført til gavn for helheden ved Henne Strand og i mange tilfælde for trafiksikkerheden.
Eventuelle kommentarer bedes rettet til bestyrelsen, post@ghs-henne.info inden nytår 2015.