Klipning af rabatter, træer og hegn

| 0
Vi gennemfører de næste par uger klipning af vejrabatter, hvor bevoksningen hindrer fri adgangsforhold for renovation, redning mm.
Det er grundejernes ansvar at beskære træer og hegn så den rigtige vejprofil med frihøjde på 4,5 mtr. også i rabatten opretholdes.
Hvis grundejeren ikke selv har udført arbejdet, vil vi lade vor entreprenør udføre arbejdet og viderefakturere den tid opgaven har taget samt et opkrævningsgebyr på kr. 100,-.
Alt afklip vil blive placeret på tilhørende grund.
Som varslet i medlemsblad nr. 64 febr. 2018 udfører vi opgaven efter medio april måned.
Bestyrelsen