Høringssvar

| 0

GHS har indsendt høringssvar til Varde Kommunes forslag til ”Tema Planstrategi – Kystturisme og Nyt Sommerhusområde”

Vi har op til høringsfristen modtaget en del input til det afsendte høringssvar og forsøgt at få så mange synspunkter med som muligt.
Vi vil gerne takke for hjælpen.

Læs høringssvaret og bilag her.

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3