Invasive planter i klitnaturen


Bekæmpelse af rynket rose

For at stoppe fremmarchen af rynket rose og dermed hjælpe til at værne om de hjemmehørende planters og dyrs levesteder i klitnaturen har Naturstyrelsen sammen med Ringkøbing-Skjern og Thisted kommuner anvist forskellige metoder.
Se hjemmesiden www.nst.dk/saarbarnatur eller mobilsitet: m.vestkystnatur.dk
Se endvidere linket i menuen til venstre.

Klitterne i Henne


Varde Kommunes Naturpolitik 2017