GHS bladet er et blad for alle medlemmer

Det udkommer 2-3 gang om året og fortæller lidt om hvad der sker i vores forening