GHS bladet er et blad for alle medlemmer

Det udkommer 2 gange om året og fortæller lidt om hvad der sker i vores forening