Lyngpleje marts 2017

Grundejerforeningen har netop afsluttet lynghøstning på GHS arealer som et led i naturpleje.
Det ser lidt trist ud nu, men lyngen vil efter afhøstning blive mere tæt og flottere.
Den afhøstede lyng kan i år ikke anvendes til tagdækning (lyngmønning), men vil blive anvendt til sikring af vore stier.
Der vil fremadrettet blive høstet, efter de anbefalinger der er på området, og salg af lyngen vil så kunne dække de fremtidige omkostninger til naturplejen.
 
Der har været henvendelser fra sommerhusejere om at få tilsvarende foretaget på egen grund.
Vi anbefaler, at man sammen med en eller flere naboer, tager kontakt til Firmaet Sinding Skov & Naturpleje – www.skovognaturpleje.dk tlf. 97136969 og får et forslag på opgaven.