Midtvejsmødet vil stå i “forsvarets” tegn!

posted in: Uncategorized | 0

Major Stig G. Larsen, Chef Skydesikkerhed Oksbøl kommer med interne fagspecialister, der vil orientere og svare på Forsvarets ønsker om kampvognsspor mm. ved Henne Strand.
Der er mange bekymringer for, hvordan det nye militære øvelsesområde vil påvirke Henne Strand, det både syd for og nord for Strandvejen. Kommer der et eller to kampvognsspor over Lyngbos Hede? Hvad med Kærgård Plantage og overkørsler af Henne Mølleå? Der er mange uafklarede spørgsmål. Een ting er nok sikkert, der kommer mindst et kampvognsspor og tilhørende sidespor til hjulkøretøjer øst om Henne Strand, men hvorfor gennem fredede og Natura 2000 områder?
Grundejerforeningens bestyrelse følger udviklingen så tæt som det er muligt. Der har været dialogmøde med både Skov&Naturstyrelsen og med Forsvaret. Vi kender ikke pt. Varde Kommunes rolle i sagen, men forventer, at Varde Kommune involverer os i forhandlingerne med Forsvaret.
Vi har kontakt med kompetente og lokale sommerhusejere, der har god indblik i de muligheder, vi har for at sikre mindst, eller måske undgå, mulige gener.

Sæt X ved onsdag den 16. oktober (uge42) allerede nu.